Ανθρώπινο Δυναμικό

Η «EXPERT SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» πιστεύει πως «οι Άνθρωποι και η Γνώση καθορίζουν σημαντικά το αποτέλεσμα» γι’ αυτό και επενδύει συνεχώς στην επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού της

Ειδικότερα, η ομάδα εργασίας της «EXPERT SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» απαρτίζεται από στελέχη με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. Η ομάδα, διακρίνεται για την αφοσίωση -συγκέντρωση, την επαγγελματική συνείδηση και τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Mobirise

Όλο το δυναμικό της εταιρείας διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία και σπουδές στους τομείς

Λογιστική

Χρηματοοικονομικά

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Πληροφορική

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Mobirise

Επίσης η εταιρεία παράλληλα επενδύει στη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της, με σκοπό να παρέχει συνεχώς αξιόπιστες αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Διοίκηση, στελέχη και εργαζόμενοι αποτελούμε ένα αδιάσπαστο σύνολο, που μοιράζεται το Όραμα, το Καθήκον και τις Αρχές - Αξίες της Εταιρείας, εφαρμόζοντας με συνέπεια την φιλοσοφία μας

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003