Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένων και εξειδικευμένων λύσεων σε όλο το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επικεντρωνόμαστε στην κατανόηση των βασικών αναγκών των πελατών μας και σε συνδυασμό με την γνώση, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών που μας στελεχώνουν είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Κάποιες από αυτές ενδεικτικά είναι:

01.

Διοίκηση Προγραμμάτων και Έργων

02.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η διαμόρφωση μιας στοχευμένης και εφικτά πραγματοποιήσιμης στρατηγικής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Δεδομένου του σύνθετου εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των εσωτερικών τους συνθηκών, είναι συνήθως ένα δύσκολο εγχείρημα. Παρόλα αυτά είμαστε σε θέση να διαθέτουμε τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία, καθώς και τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία προκειμένου να συνδράμουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια τέτοια Στρατηγική, που θα αποτελεί πραγματικό εργαλείο για τη Διοίκηση 

03.

Τραπεζική Χρηματοδότηση

Λόγω του ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη χρηματοδότηση της επιχείρησής τους αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία έκδοσης δανείου αποκλειστικά και μόνο για την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Σας παρουσιάζουμε όλες τις δυνατές επιλογές, ετοιμάζουμε το φάκελό σας και συμπορευόμαστε μαζί σας από την αρχή μέχρι το τέλος


* Με γνώμονα πάντα τη δική σας προστασία και ασφάλεια και εφόσον έχουμε στην κατοχή μας έγκυρα στοιχεία για το αν σας συμφέρει χρηματοοικονομικά.

04.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ως Expert Solutions παρακολουθούμε καθημερινά όλο το φάσμα των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να διακρίνουμε άμεσα ποιο ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Λόγω της έγκαιρης πληροφόρησής μας, έχουμε ενημέρωση τόσο για τις νέες προκηρύξεις προγραμμάτων όσο και για εκείνες που έπονται στη συνέχεια, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αποτελεσματική διεκδίκησή τους. Αναλαμβάνουμε όλη την προετοιμασία της αίτησής σας και την υποβολή του φακέλου σας για ένταξη σε κάποιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Mobirise

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003