Προφίλ

Η «EXPERT SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» παρέχει λογιστικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, διαμεσολάβησης και συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDPR, σε ένα διευρυμένο δίκτυο οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Mobirise

Βασικό χαρακτηριστικό της Expert Solutions είναι η παροχή εξατομικευμένων και εξειδικευμένων λύσεων σε όλο το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συνδυάζουμε την κατανόηση των στρατηγικών αναγκών των πελατών μας, με την γνώση, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα των στελεχών μας

Mobirise

H μεθοδολογία μας αναπτύσσεται ως εξής:

01.

Κατανόηση των αναγκών των εταίρων και της διοίκησης της επιχείρησης

02.

Συστηματική επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διοίκηση της επιχείρησης

Mobirise

Στόχος της εταιρείας μας, είναι η βέλτιστη προσαρμογή των πελατών μας στις συνεχόμενες εξελίξεις και αυξανόμενες αξιώσεις και απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος

Κάθε πελάτης είναι μοναδικός, γι’ αυτό και η εταιρεία στοχεύει στην εξατομικευμένη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Η «EXPERT SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» στην προσπάθειά της να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών της είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών)

Mobirise

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003