Υπηρεσίες Υποστήριξης Επαγγελματικών ΠλάνωνΣε μία δύσκολη συγκυρία και ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, είμαστε σε θέση, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού μας, να σας παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης ή ακόμα και κατάρτισης επαγγελματικών πλάνων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησής σας

Mobirise

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες μας:

Προσωπικός Σύμβουλος

Χρηματοοικονομικές Αναφορές

• Συγκριτική αξιολόγηση
• Ανάλυση 

Προϋπολογισμός

• Πρόβλεψη
• Στρατηγική Συνεργασία
• Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003