Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Ενδεικτικά ορισμένες από αυτές είναι:

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Αποτιμήσεις εταιρειών και Περιουσιακών Στοιχείων

Άντληση Κεφαλαίων / Επενδυτική Διαμεσολάβηση

Είτε πρόκειται για άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος είτε για υποστήριξη κατά τις διεργασίες μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης, είτε για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας ή για την λειτουργική αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, οι άνθρωποί μας είναι πάντα σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους σας

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003