Εκπαίδευση

Η EXPERT SOLUTIONS σύμβουλοι επιχειρήσεων μέσω των υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού βοηθούν την Ελληνική επιχείρηση βελτιώσει τη δυναμική της αλλά και τον Έλληνα εργαζόμενο να εκφράσει με μεγαλύτερη ευκολία το ταλέντο του στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας

Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, σχεδιάζουμε και κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης - εκμάθησης που θα ακολουθήσουμε

Σεμινάρια Οικονομικών

Activity Based Costing

Δημιουργία Προϋπολογισμού Τμήματος

Ανάλυση Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αποθήκη – Κοστολόγηση

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Τιμολόγηση – Ανάκτηση Πιστώσεων

Η διαδικασία εκπαίδευσης η οποία ακολουθείται από την εταιρείας μας είναι η εξής:

01.

Συνομιλία και κατανόηση με σκοπό κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας

02.

Καθορισμός των σκοπών της εκπαίδευσης

03.

Εύρεση των καταλληλότερων εκπαιδευτών και μεθόδων εκπαίδευσης

04.

Δημιουργία Τμημάτων και Εκκίνηση Εκπαίδευσης

05.

Η εκπαίδευση γίνεται πάντα με τη μέθοδο της αλληλεπίδρασης

06.

Περιέχει σύντομες διαλέξεις, ασκήσεις, ερωτηματολόγια

07.

Περιέχει εργασίες σ’ αυτά με τα οποία ασχοληθήκαμε στην αίθουσα και εκ των υστέρων επανάληψη και αναθεώρηση θεμάτων

08.

Εβδομαδιαίος Έλεγχος προόδου σύμφωνα με το οργανόγραμμα

09.

Ολοκληρώνεται με ανώνυμη, αποτελεσματική αξιολόγησης

Mobirise

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Mobirise

Εκπαίδευση επί το έργο

Mobirise

Εκπαίδευση σε τμήματα

Mobirise

Εκπαίδευση σε στυλ σεμιναρίου

Mobirise

Διαλέξεις

Mobirise

Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω:

Χρήσης πίνακα

Χρήσης projector

Χρήσης παρουσιάσεων Power point

Χρήσης επιχειρησιακών παραδειγμάτων

Case studies

Δημιουργία μικρών group και ανάθεση εργασιών

Χάρη στην χρήση των παραπάνω μεθόδων και μέσων η Expert Solutions εγγυάται να αναβαθμίσει το υπάρχον ή το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού οποιασδήποτε βαθμίδος. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της επιχείρησής σας θα είναι πλέον ικανοί να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στον χώρο εργασίας τους, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους

Mobirise

Οφέλη εκπαίδευσης προσωπικού

Κάθε επένδυση που κάνει μία επιχείρηση στις υποδομές της, όπως αυτή της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να λαμβάνει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Η υπηρεσία εκπαίδευσης προσωπικού που σας προσφέρουμε οδηγεί με απόλυτη επιτυχία στα οφέλη:

01.

Αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων (μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση- καλύτερη γνώση του αντικειμένου- πιο πειστική παρουσίαση των προϊόντων)

02.

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο κλείσιμο της συμφωνίας με τους δυνητικούς της πελάτες (αυξημένο ποσοστό παραγγελιών σε σχέση με τις επισκέψεις στους πελάτες)

03.

Μεγαλύτερη κινητικότητα σε προϊόντα με μικρή παρούσα κινητικότητα

04.

Πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των πωλητών από τους προϊσταμένων τους

05.

Ικανότητα παρακολούθησης της αγοράς και του ανταγωνισμού

06.

Διερεύνηση νέων προϊόντων με υψηλή ανταπόκριση

07.

Στοχοθέτηση target group πελατών

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003