Επαγγελματική Καθοδήγηση - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Mobirise

Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσφέρει η EXPERT SOLUTIONS σε νέους/ες είναι μια διαδικασία που βοηθάει τον ενδιαφερόμενο:

01.

Να αξιολογήσει και να αναγνωρίσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά (επιδόσεις,
επαγγελματικά ενδιαφέροντα, αρχές - αξίες, φιλοδοξίες κλπ)

02.

Να ενημερωθεί για τα επαγγέλματα, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες εκπαίδευσης

03.

Να πάρει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις

04.

Να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για να πραγματοποιήσει τις αποφάσεις του/της

Η Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται
με δύο τρόπους:

01

Ατομική Συμβουλευτική:

Συνεργασία Συμβούλου - Συμβουλευόμενου που είναι και
η συνήθης διαδικασία

02

Συνδυασμός Ομαδικής και Ατομικής Συμβουλευτικής:

Συνδυασμός ομαδικής
εργασίας συμβουλευόμενων και ατομικής συμβουλευτικής

Mobirise

Υπηρεσίες Προώθησης στην Απασχόληση

Η EXPERT SOLUTIONS παρέχει επιμορφωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στην ένταξη και ενσωμάτωση των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας. Οι Υπηρεσίες αφορούν:

01.

Finance

Τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, καθώς και των αξιών του ενδιαφερόμενου

02.

Σχεδιασμό σταδιοδρομίας & κατάστρωση Σχεδίου Δράσης

Γίνεται διερεύνηση των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά εργασίας και των δυνατοτήτων προσέγγισης κάθε μιας από αυτές.Με βάση την πληροφορία που συγκεντρώνεται, ξεκαθαρίζουν και ιεραρχούνται οι στόχοι και αποφασίζεται η στρατηγική για την κατάκτηση της επιθυμητής θέσης εργασίας

03.

Σύνταξη βιογραφικού

Στο μέρος αυτό γίνεται διαμόρφωση του βιογραφικού,, ενώ διδάσκονται τεχνικές επιτυχούς διεξαγωγής συνεντεύξεων και πρακτικής αντιμετώπισης των τεστ και των κέντρων αξιολόγησης

04.

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Σε αυτό το σημείο αναφέρονται διάφορες τεχνικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, καθώς και οι κυριότερες και πιο εμπεριστατωμένες πηγές διαθέσιμων θέσεων εργασίας

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003